Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ambasador Ukrainy w RP Vasyl Zvarych spotkał się z hierarchami Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Ambasador Ukrainy w RP Vasyl Zvarych spotkał się z hierarchami Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Ambasador Ukrainy w RP Vasyl Zvarych spotkał się z hierarchami Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce Księdzem Arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem, Metropolitą Przemysko-Warszawskim, Księdzem Biskupem Wrocławsko-Koszalińskim Włodzimierzem R. Juszczakiem oraz Księdzem Biskupem Olsztyńsko-Gdańskim Arkadiuszem Trochanowskim.
Strony omówiły aktualne kwestie dotyczące działalności eparchii Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce oraz uzgodniły plany dalszej współpracy. Wasyl Zwarycz podziękował za pomoc, którą Kościół nieustannie udziela Ukraińcom, wspierając duchową siłę Narodu Ukraińskiego, który stanął w obronie Ojczyzny przed rosyjskim agresorem.
Źródło:

Dodaj komentarz

Close Menu