Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Єпархіяльний пластичний конкурс різдвяної картки „Христос Рождається”

Єпархіяльний пластичний конкурс різдвяної картки „Христос Рождається”

Єпархіяльний пластичний конкурс різдв´яної картки
„Христос Рождається”

1. Мета конкурсу

– поглиблення знань про Святе Письмо,
– підкреслення вартостей християнської родини,
– зміцнення церковної тотожності.

2. Учасники

– учні початкової школи – класи 0
– учні початкової школи – класи 1 – 3
– учні початкової школи – класи 4 – 8

3. Організатори та правила конкурсу

1. Організатори:
– Конкурс відбувається за благословення Вроцлавсько – Ґданського Єпископа
Кир Володимира Ющака,
– Організатором конкурсу є Комісія до Справ Дітей та Молоді Вроцлавсько – Гданської Єпархії і Парафія Святого великомученика Юрія в Битові.

2. Правила:
– роботи повинні бути самостійні, раніше не публіковані та не нагороджувані на інших конкурсах,
– кожна робота повинна бути підписана: ім`я та прізвище, вік, клас, адреса, ім`я та прізвище катехита, парафія,
– формат праць – довільний (А 3, А 4)
– форма праць – довільна ( малюнок, вишивка, аплікація),
– учасники поносять кошти виготовлення, та безпечного пересилання робіт,
– організатори застерігають собі право публікувати конкурсні роботи,
– роботи не будуть повертатися.

3. Нагороди:
– переможці конкурсів отримають нагороди від організаторів,
– нагороди будуть вислані поштою.

4. Час надсилання праць:
– виготовлені роботи слід надсилати до 20 лютого 2020 року за адресою:

ks. Stefan Prychożdenko
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Młyńska 11
77-100 Bytów

о. Стефан Прихожденко
Мирослава Прихожденко

Załącznik nr 1- proszę wypełnić drukowanymi literami
Karta zgłoszenia pracy do konkursu „Bóg się rodzi”

Imię i nazwisko ucznia

Klasa
Adres uczestnika

Telefon kontaktowy
Nauczyciel prowadzący

ZGODA NA PUBLIKOWANIE PRAC
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie pracy wykonanej w ramach konkursu pt. „Bóg się rodzi”przez moje dziecko na stronie internetowej Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej oraz szkoły.

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko rodziców/
opiekunów prawnych* Czytelny podpis rodziców/
opiekunów prawnych * Miejscowość
i data

*niepotrzebne skreślić
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art.81 i 83
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Dodaj komentarz

Close Menu