Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДИСПЕНЗИ ВІД ОБОВ’ЯЗКУ УЧАСТІ У НЕДІЛЬНІЙ СЛУЖБІ БОЖІЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДИСПЕНЗИ ВІД ОБОВ’ЯЗКУ УЧАСТІ У НЕДІЛЬНІЙ СЛУЖБІ БОЖІЙ

METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA

KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO

(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

 

Перемишль – Вроцлав – Ольштин, дня 9 червня 2021 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВЛАДИК ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ

ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДИСПЕНЗИ ВІД ОБОВ’ЯЗКУ УЧАСТІ

У НЕДІЛЬНІЙ СЛУЖБІ БОЖІЙ

У зв’язку зі зменшенням числа заражених на КОВІД-19 та стабілізацією епідемічної ситуації на території Польщі, дня 4 червня 2021 р. державним урядом проголошено розпорядження, яке становить, що до ліміту осіб, які можуть одночасно перебувати у спорудах релігійного характеру, не враховуються ті особи, які прийняли вакцину проти КОВІД-19. Згадане розпорядження увійшло в життя дня 6 червня 2021 р. Найближчим часом передбачаються також нові регуляції щодо числа осіб, які будуть могли одночасно перебувати у храмах.

Маючи на увазі  безпеку наших вірних, але також добро нашої Церкви, якої центром духовного життя є Пресвята Євхаристія, повідомляємо, що від неділі 20 червня 2021 р. перестає обов’язувати вірних нашої Церкви у Польщі, уділена 16 жовтня 2020 р., диспенза від обов’язку фізичної участі у недільній Службі Божій.

Пригадуємо отже, що від Неділі Зіслання Святого Духа, всі вірні нашої Церкви будуть знову зобов’язані у совісті брати фізичну участь у Божественній Літургії в неділі та в наказані святочні дні. Пояснюємо також, що особи хворі, старші, які з серйозної причини неспосібні прийти до храму на недільну і святочну Службу Божу, є з самого права звільнені з цього обов’язку. Можуть вони однак молитись з вірними присутніми у храмі, користаючи з прямої телевізійної, чи інтернетової трансляції.

Користаючи з нагоди, що з днем Господнього Вознесіння розпочинається у нашій Церкві Декада Місійності, заохочуємо всіх наших вірних, щоб були місіонерами у своєму середовищі та допомогли прийняти рішення прийти до храму тим своїм рідним, товаришам чи знайомим, які з причини пандемії, нажаль, відійшли від звички систематично відвідувати храм.

Просимо та пригадуємо також батькам дітей і молоді, щоб заохочували і подбали про те, щоб їхні діти почали знову відвідувати наші храми у неділі та святкові дні. Розуміємо також, що найкращим повчанням буде в цьому випадку приклад самих батьків, які зобов’язані вчити своїх малят власною поставою та прикладом свого практичного християнського життя.

Пригадуємо також, що дальше обов’язують всі попередні санітарні приписи, наприклад щодо способу уділювання Святого Причастя, заслонювання уст, зберігання відстані та дезинфекції, яких метою було створити в церквах безпечні зони і обставини всім тим, які їх відвідують.

Подані вище розпорядження входять у життя у Неділею Зіслання Святого Духа, тобто від 20 червня 2021 р.

Подібно як і у минулому році сердечно запрошуємо всіх наших вірних, щоб цьогорічний Празник Зіслання Святого Духа, який є пам’яткою народження Христової Церкви, був також для всіх нас днем та нагодою до відновлення нашого церковного життя у Польщі.

У Небесного Отця випрошуємо для духовенства, монашества і всіх вірних цілої нашої Церкви у Польщі ласку здоров’я, мужності та відваги самому активно включатись у відновлення церковного життя та допомогти у цьому своїм близьким.

Всіх теж поручаємо опіці Пресвятої Богородиці, Захисниці недужих та Опікунки страждаючих.

 

+ Благословення Господнє на Вас!

 

+ Архієпископ Євген Попович

Митрополит Перемисько-Варшавський

+ Володимир Р. Ющак

Владика Вроцлавсько-Кошалінський

+ Аркадій Трохановський

Владика Ольштинсько-Ґданський

 

Доручаємо всім священникам Перемисько-Варшавської Митрополії обов’язково відчитати цього листа вірним, у всіх наших церквах в неділю 13 червня 2021 р.

 

TŁUMACZENIE:

Rozporządzenie

Biskupów Metropolii Przemysko-Warszawskiej

w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa

w niedzielnej Służbie Bożej

Przemyśl – Wrocław – Olsztyn, 9 czerwca 2021 r.

W związku ze zmniejszeniem liczby zarażonych na COVID-19 i stabilizacją sytuacji epidemicznej na terytorium Polski, dnia 4 czerwca 2021 ogłoszono nowe rozporządzenie, zgodnie z którym wskazano, że do limitu osób, które mogą jednocześnie przebywać w obiektach sakralnych, nie będzie się wliczać osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 6 czerwca 2021 roku. W najbliższym czasie spodziewamy się również nowych regulacji co do liczy osób, które będą mogły przebywać w świątyniach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych wiernych, ale również dobro naszego Kościoła, którego centrum życia duchowego jest Przenajświętsza Eucharystia, ogłaszamy, iż od niedzieli 20 czerwca 2021 roku przestaje obowiązywać wiernych naszego Kościoła w Polsce, udzielona 16 października 2020 roku, dyspensa od obowiązku fizycznego uczestnictwa w niedzielnej Służbie Bożej.

Przypominamy, że od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego wszyscy wierni naszego Kościoła będą znów zobowiązani w sumieniu do wzięcia fizycznego udziału w Boskiej Liturgii w niedziele i nakazane święta. Wyjaśniamy również, iż osoby chore, starsze, które z poważnych przyczyn nie są w stanie przybyć na niedzielną i świąteczną Służbę Bożą, są z mocy prawa zwolnieni od tego obowiązku. Mogą oni jednak modlić się z wiernymi obecnymi w świątyni, korzystając z telewizyjnej bądź internetowej transmisji „na żywo”.

Korzystając z okazji, iż z dniem Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczyna się w naszym Kościele Dekada Misyjna, zachęcamy wszystkich naszych wiernych, by byli misjonarzami w swoim środowisku i pomogli podjąć decyzję o przyjściu do świątyni swoim członkom rodzin, przyjaciołom, znajomym, którzy z przyczyny pandemii odeszli, niestety, od systematycznego odwiedzania świątyń.

Prosimy i przypominamy również rodzicom dzieci oraz młodzieży, aby zachęcali i zadbali o to, by ich dzieci zaczęły znów odwiedzać nasze świątynie w niedziele oraz dni świąteczne. Rozumiemy także, że najlepszą nauką w tym przypadku jest przykład samych rodziców, którzy zobowiązani są uczyć swoje pociechy własną postawą i przykładem swego praktycznego życia chrześcijańskiego.

Przypominamy również, iż dalej obowiązują wszystkie poprzednie przepisy sanitarne, na przykład te dotyczące sposobu udzielania Komunii Świętej, zasłaniania ust, zachowywania dystansu oraz obowiązek dezynfekcji, których celem było stworzenie w cerkwiach bezpiecznych stref i okoliczności wszystkim tym, którzy je odwiedzają.

Powyższe rozporządzenia wchodzą w życie w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, czyli dnia 20 czerwca 2021 roku.

Podobnie jak w roku ubiegłym, serdecznie zapraszamy wszystkich naszych wiernych, by tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która jest pamiątką narodzin Kościoła Chrystusowego, była także dla nas wszystkich dniem i okazją do odnowienia naszego cerkiewnego życia w Polsce.

Wypraszamy u Ojca Niebieskiego dla duchowieństwa, zakonników, sióstr zakonnych i wszystkich wiernych całego naszego Kościoła w Polsce łaskę zdrowia, męstwa i odwagi, by samemu aktywnie włączać się w odnowienie życia cerkiewnego i pomóc w tym swoim bliskim.

Wszystkich też poświęcamy opiece Przenajświętszej Bogurodzicy, Obrończyni chorych i Opiekunki cierpiących.

 

Błogosławieństwo Pańskie na Was!

abp Eugeniusz Popowicz

Metropolita Przemysko-Warszawski

 

bp Włodzimierz R. Juszczak

Biskup Wrocławsko-Koszaliński

 

bp Arkadiusz Trochanowski

Biskup Olsztyńsko-Gdański

(tłum. ks. Mateusz Demeniuk)

Dodaj komentarz

Close Menu