Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Проголошення владикою Володимиром фінансової збірки на допомогу лікарям / Zbiórka pieniędzy – pomoc lekarzom

Проголошення владикою Володимиром фінансової збірки на допомогу лікарям / Zbiórka pieniędzy – pomoc lekarzom

ЗВЕРНЕННЯ

ВЛАДИКИ ВРОЦЛАВСЬКО-ҐДАНСЬКОГО

В СПРАВІ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗБІРКИ

НА ПОТРЕБИ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’Я

 

Дорогі у Христі Сестри і Брати!

В імені Вроцлавсько-Ґданської Єпархії та Єпархіальної КАРІТАС, звертаюсь з проханням та закликом, до всіх наших вірних та людей доброї волі, підтримати фінансово збірку на потреби Служби Зроров’я та всіх тих, які у Польщі ведуть боротьбу з  епідемічним загроженням.

В залежності від кількості зібраних коштів, за посередництвом нашої єпархіальної КАРІТАС, зібрані гроші призначимо на закуп респіратора для одної з лікарень (приблизний кошт: 50 – 70 тис. золотих), або, якщо не вистарчить коштів, на охоронний одяг для лікарів та медсестер вибраних лікарень та для працівників стацій медичного рятівництва.

Збірка буде проводитьсь за посередництвом нашої єпархіальної КАРІТАС.

Ваші пожертви можна влачувати на банковий рахунок:

Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej

Kościoła Greckokatolickiego
Pl. Biskupa Nankiera 15a, 50-140 Wrocław
43 1020 5242 0000 2202 0117 7948

З дописом: Wdzięczni lekarzom

З вдячністю

+ Воломимир Ющак

Владика Вроцлавсько-Ґданський

о. Євген Сухий

Директор Єпархіальної Карітас

Вроцлавсько-Ґданської Єпархії

 

Tłumaczenie:

LIST BISKUPA WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEGO

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PIENIĘDZY

NA SŁUŻBĘ ZDROWIA

 

Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!

W imieniu Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej i diecezjalnej CARITAS, zwracam się, do wszystkich naszych wiernych i ludzi dobrej woli, z prośbą o wsparcie finansowe zbiórki na potrzeby Służby Zdrowia i wszystkich tych, którzy prowadzą walkę z zagrożeniem epidemicznym w Polsce.

W zależności od ilości zebranych funduszy, za pośrednictwem naszej diecezjalnej CARITAS, zgromadzone pieniądze przeznaczymy na zakup respiratora dla jednego ze szpitali (koszt ok. 50 – 70 tys. zł). Jeśli nie wystarczy funduszy na respirator, przeznaczymy zebrane środki na odzież ochronną dla lekarzy i pielęgniarek wybranych szpitali oraz pracowników stacji ratownictwa medycznego.

Zbiórka zostanie przeprowadzona za pośrednictwem naszej diecezjalnej CARITAS.

Ofiary można wpłacać na konto bankowe:

Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej

Kościoła Greckokatolickiego
Pl. Biskupa Nankiera 15a, 50-140 Wrocław
43 1020 5242 0000 2202 0117 7948

Z dopiskiem: Wdzięczni lekarzom

 

Z wdzięcznością

+ Włodzimierz Juszczak

Biskup Wrocławsko-Gdański

 

Yevhen Sukhyy

Dyrektor Diecezjalnej CARITAS

Dodaj komentarz

Close Menu