Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

КОМУНІКАТ Перший Синод Перемисько-Варшавської Митрополії / KOMUNIKAT – Pierwszy Synod Biskupów Metropolii Przemysko-Warszawskiej

КОМУНІКАТ Перший Синод Перемисько-Варшавської Митрополії / KOMUNIKAT – Pierwszy Synod Biskupów Metropolii Przemysko-Warszawskiej

У Перемишлі в днях 11-12 листопада 2021 р. відбувся перший Синод Єпископів Перемисько-Варшавської Митрополії.

Спершу, на самому початку Синоду, в четвер 11 листопада 2021 р. у катедральному соборі св. Івана Хрестителя була відслужена Божественна Літургія, яку очолив Архиєпископ і Митрополит Перемисько-Варшавський Євген Попович. Співслужили: Владика Володимир Ющак ЧСВВ, єпарх Вроцлавсько-Кошалінський, Владика Аркадій Трохановський, єпарх Ольштинсько-Ґданський та архиєпископ-сеньйор Іван Мартиняк у присутності священиків та монашества перемиського Деканату.

Після літургії, протосинкел Перемисько-Варшавської Архиєпархії о. митрат Богдан Степан прочитав декрет про скликання першого Синоду Перемисько-Варшавської Митрополії.

В конференційному залі Митрополії відбулося засідання Першого Синоду. У робочій частині, яка відбулася на двох рівнях: стаціонарному та онлайн, взяли участь: Архиєпископ Євген Попович, Митрополит Перемисько-Варшавський, Владика Володимир Ющак ЧСВВ, єпарх Вроцлавсько-Кошалінський, Владика Аркадій Трохановський, єпарх Ольштинсько-Ґданський, архиєпископ-сеньйор Іван Мартиняк та канцлер о. д-р Миколай Костецький і нотарій (протоколант), пан Михайло Пульковський, а також запрошені священники.

Під час робочої зустрічі присутні вислухали доповідей та рекомендацій, щодо дальшого існування структур установлених перед реорганізацією Перемиьско-Варшавської Митрополії в 2020 р. Прийнято звіти з діяльності:

–              Греко-католицької Духовної Семінарії в Любліні, прочитану ректором о. митратом Богданом Панчаком;

–              братства Сарепта, прочитану о. митратом Іваном Піпкою;

–              Реґентського Інституту, прочитану директором паном Ярославом Вуйціком;

–              Митрополичої Катехитичної Комісії, прочитану о. митратом Іваном Лайкішом;

–              Літургійної Комісії, прочитану о. митратом Богданом Панчаком;

–              дотеперішньої групи у справах засобів масової інформації, прочитану о. Матеєм Деменюком;

–              військового душпастирства для греко-католиків в польському війську, прочитану о. Деканом капітаном Робертом Росою;

–              судочинства в Митрополії, прочитану о. Деканом Петром Павлище.

Під час дебати після доповідей, було вирішено заснувати інституцію Міжєпархіяльного Трибуналу І інстанції у всіх справах для греко-католиків Перемисько-Варшавської Митрополії. Прийнято рішення звернутися до Найвижчого Трибуналу Апостольської Сиґнатури про надання „nulla osta” для Міжєпархіяльного Трибуналу Перемисько-Варшавської Митрополії.

В ході подальших праць Синод вирішив заснувати Митрополичі Комісії у згаданих раніше установах та було вибрано голів й призначено членів окремих Комісій від кожної Єпархії. Були представлені статути Комісій та окреслені напрямки праць на майбутнє.

У п`ятницю 12 листопада владики відслужили Божественну Літургію в у катедральному соборі св. Івана Хрестителя, яку очолив Владика Володимир Ющак ЧСВВ, єпарх Вроцлавсько-Кошалінський. Співслужили: Архиєпископ і Митрополит Перемисько-Варшавський Євген Попович та  Владика Аркадій Трохановський, єпарх Ольштинсько-Ґданський та священики з катедрального собору. Проповідь виголосив владика Володимир Ющак ЧСВВ, який привітав учнів та вчителів з ювілеєм 30-ліття відновлення існування в Перемишлі початкової школи та ліцею ім. о. М. Шашкевича.

Після літургії другого дня робочої зустрічі, в п’ятницю 12 листопада, Синод прийняв душастирський план для Перемисько-Варшавської Митрополії на 2022 р. Прийнято рішення, щоб відзначити у 2022 р. роковин 75–ої річниці акції „Вісла” на загальнопольському рівні.

Представлено також план підготувань до проведення ІІ сесії Міжєпархіяльного Собору в днях 15-18 червня 2022 р. Обговорено ще ряд інших важливих на даному етапі питань.

Перший Синод Перемисько-Варшавської Митрополії закінчився відслуженням Молебня в каплиці митрополичої консисторії.

Секретаріат Синоду Перемиської-Варшавської Митрополії

Дано в Перемишлі в день спомину б.п. блаженного владики Григорія Лакоти, 2021-11-12,

 

KOMUNIKAT – Pierwszy Synod Biskupów Metropolii Przemysko-Warszawskiej

W Przemyślu w dniach 11-12 listopada 2021 r. odbył się pierwszy Synod Biskupów Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

Na początku Synodu, w czwartek 11 listopada 2021 r., w katedrze św. Jana Chrzciciela została odprawiona Liturgia Święta, której przewodniczył arcybiskup i metropolita przemysko-warszawski Eugeniusz Popowicz. Koncelebrowali: bp Włodzimierz Juszczak OSBM, ordynariusz eparchii wrocławsko-koszalińskiej, bp Arkadiusz Trochanowski, biskup olsztyńsko-gdański i arcybiskup senior Jan Martyniak w obecności księży i ​​zakonników dekanatu przemyskiego.

Po Boskiej Liturgii wikariusz generalny archidiecezji przemysko-warszawskiej ks. mitrat Bogdan Stepan odczytał dekret o zwołaniu pierwszego  Synodu Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

W sali konferencyjnej metropolii odbyło się posiedzenie pierwszego synodu. W części roboczej, która odbywała się na dwóch poziomach: stacjonarnym i internetowym, wzięli udział: arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysłowo-warszawski, biskup Włodzimierz Juszczak OSBM, ordynariusz wrocławsko-koszaliński, biskup Arkadiusz Trochanowski, ordynariusz olsztyńsko-gdański, arcybiskup senior Jan Martyniak i kanclerz ks. dr Mikołaj Kostecki i notariusz (protokolant), Pan Michał Pulkowski, a także zaproszeni księża.

Podczas tego spotkania uczestnicy wysłuchali referatów i rekomendacji dotyczących dalszego istnienia struktur powstałych przed reorganizacją Metropolii Przemysko-Warszawskiej w 2020 roku. Przyjęto sprawozdania z działalności:

– Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie – odczytane przez rektora ks. mitrata Bogdana Pańczaka;

– Bractwa Sarepty – odczytane przez ks. mitrata Jana Pipkę;

– Instytutu Regenckiego – odczytane przez dyrektora Pana Jarosława Wujcika;

– Metropolitalnej Komisji Katechetycznej – odczytane przez ks. mitrata Jana Łajkosza;

– Komisji Liturgicznej – odczytane przez ks. mitrata Bogdana Pańczaka;

– dotychczasowej grupy medialnej – odczytane przez ks. Mateusza Demeniuka;

– duszpasterstwa wojskowego dla grekokatolików w Wojsku Polskim – odczytane przez ks. dziekana kapitana Roberta Rosę;

– sądownictwa w metropolii – odczytane przez ks. dziekana Piotra Pawliszcze.

Podczas debaty po referatach postanowiono powołać instytucję Międzyeparchialnego Trybunału I instancji we wszystkich sprawach dla grekokatolików Metropolii Przemysko-Warszawskiej. Postanowiono wystąpić do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej o nadanie „nulla osta” dla Międzyeparchialnego Trybunału Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

W toku dalszych prac Synod zdecydował o powołaniu Metropolitalnych Komisji w wyżej wspomnianych instytucjach i powołał przewodniczących oraz członków poszczególnych komisji z każdej eparchii. Przedstawiono statuty komisji i nakreślono kierunki prac na przyszłość.

W piątek, 12 listopada, biskupi odprawili Boską Liturgię w katedrze św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył biskup Włodzimierz Juszczak OSBM, ordynariusz wrocławsko-koszaliński. Koncelebrowali: arcybiskup i metropolita przemysko-warszawski Eugeniusz Popowicz i biskup Arkadiusz Trochanowski, ordynariusz olsztyńsko-gdański oraz księża z katedry. Homilię wygłosił bp Włodzimierz Juszczak OSBM, który pogratulował uczniom i nauczycielom 30. rocznicy reaktywacji szkoły podstawowej i liceum w Przemyślu im. ks. Markiana Szaszkiewicza.

Po Liturgii drugiego dnia spotkania roboczego, w piątek 12 listopada, Synod przyjął plan duszpasterski dla Metropolii Przemysko-Warszawskiej na rok 2022. Postanowiono uczcić w 2022 roku 75. rocznicę akcji „Wisła” na poziomie ogólnopolskim.

Przedstawiono również plan przygotowań do drugiej sesji Międzyeparchialnego Soboru w dniach 15-18 czerwca 2022 r. Na tym etapie omówiono szereg innych ważnych kwestii.

Pierwszy Synod Metropolii Przemysko-Warszawskiej zakończył się nabożeństwem w kaplicy kurii metropolitalnej.

Sekretariat Synodu Metropolii Przemysko-Warszawskiej

Dano w Przemyślu w dzień wspomnienia błogosławionego biskupa Hryhorija Łakoty, 12 listopada 2021 r.

Dodaj komentarz

Close Menu