We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, 12 września, odbył się ingres do katedry świdnickiej biskupa Marka Mendyka, nowego biskupa świdnickiego. Na początku mojej pasterskiej posługi zawierzam Jezusowi Chrystusowi przez wstawiennictwo Matki Najświętszej całe, piękne duchowe dziedzictwo diecezji świdnickiej – mówił ordynariusz świdnicki.

– Pozwólmy się prowadzić słowu Boga. Zajmijmy się Jezusem, a On niech zajmie się nami. Na początku mojej pasterskiej posługi zawierzam Jezusowi Chrystusowi przez wstawiennictwo Matki Najświętszej całe, piękne duchowe dziedzictwo diecezji świdnickiej. Maryi Strażniczce Wiary powierzam naszą codzienność, u stóp Królowej Rodzin składam sprawy wszystkich naszych wspólnot. Niech będą Bogiem silne – mówił bp Marek Mendyk.

W homilii biskup zachęcał do zawierzenia swojego życia Bogu. – Uczmy się od Maryi postawy zawierzenia Bogu. Pozwólmy się mu poprowadzić, żeby móc jak Maryja wyśpiewać Bogu nasz osobisty hymn radości. Maryja mogła wyśpiewać hymn uwielbienia Bogu, bo  uwierzyła Jego Słowu.

Ordynariusz świdnicki wskazał także, że dzisiejszy świat nie wierzy w moc Słowa Bożego. – Jesteśmy dziećmi niespokojnych czasów, pełnych nerwowych napięć. W jakimś stopniu dziedziczymy ducha i mentalność tego świata zżeranego przez aktywizm. Jest to świat, który od razu i we wszystkim chciałby widzieć efekty. Świat, który wierzy w swój intelekt, w swoje ręce, zdolność efektywnego organizowania, ale nie zawsze wierzy w potrzebę duchowego dojrzewania. Ten świat nie lubi ciszy, ten świat nie wierzy w moc Słowa, w potrzebę modlitwy.  W tym świecie żyjemy i siłą rzeczy ta mentalność nam się udziela. Nie trudno zatem w przeobrażenie się w zwolennika ideologi aktywizmu w codziennych działaniach. To grozi nam wszystkim.

Ingres rozpoczęła procesja, w drzwiach katedry nowego biskupa przywitał ks. Stanisław Chomiak, prepozyt Kapituły Katedralnej. Biskup Adam Bałabuch, świdnicki biskup pomocniczy odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka, na mocy której biskup Marek Mendyk został powołany ordynariuszem świdnickim. Po czym abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce podał nowemu biskupowi pastorał, symbol władzy pasterskiej.

Następnie przedstawiciele duchowieństwa, życia konsekrowanego i osób świeckich złożyli  biskupowi wyrazy czci i szacunku.

Gratulacje z okazji ingresu złożył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu. – Dzisiejszy ingres do katedry jest powodem radości nie tylko Diecezji Świdnickiej, ale całego Kościoła w naszej ojczyźnie. Z tej właśnie racji, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć Waszej Ekscelencji serdeczne życzenia i gratulacje – napisał w liście przewodniczący KEP.

List z gratulacjami do nowego biskupa przesłał prezydent RP Andrzej Duda.

Kanoniczne objęcie diecezji świdnickiej przez bpa Marka Mendyka odbyło się 23 kwietnia w liturgiczne wspomnienie świętego Wojciecha. Ze względu na trwającą epidemię został przesunięty na wrzesień. Uroczystość była transmitowana na stronie diecezjalnej.

Biskup Marek Mendyk jest drugim biskupem świdnickim. Urodził się na terenie obecnej diecezji świdnickiej w Głuszycy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku. Jest doktorem w zakresie katechetyki. Święcenia biskupie przyjął w styczniu 2009 roku. Przed objęciem urzędu biskupa świdnickiego był biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Jego dewizą biskupią są słowa: „In Verbo Tuo, Domine” (Na Twoje Słowo, Panie).

Diecezja świdnicka jest jedną z młodszych w Polsce. Została utworzona w 2004 roku podczas ostatnich zmian w strukturze terytorialnej Kościoła w Polsce. Pierwszym biskupem świdnickim był bp Ignacy Dec, który ingres do katedry odbył w 2004 roku. W 2008 r. sakrę biskupią przyjął ks. Adam Bałabuch, mianowany przez Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji świdnickiej.

ako/eKAI ks. dr Grzegorz Umiński

źródło tekst/foto: diecezja.swidnica.pl