Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

ДЕНЬ ПОМИНАННЯ О. ОЛЕКСІЯ КОЛЯНКОВСЬКОГО – СВЯЩЕННИК УГКЦ (70 РОКІВ ТОМУ).

ДЕНЬ ПОМИНАННЯ О. ОЛЕКСІЯ КОЛЯНКОВСЬКОГО – СВЯЩЕННИК УГКЦ (70 РОКІВ ТОМУ).

70 років тому 26 липня 1953 року у тюрмі м. Штум Гданського воєводства в Польщі в’язничними наглядачами в бочці з водою втоплений о. Олексій Колянковський, священник УГКЦ.

Душпастирював у Перемишльській єпархії.

У 1919-1920 інтернований поляками.

1947 року на парафії с. Диниська біля Угнева (нині в Польщі) заарештований польською комуністичною службою безпеки як український священник і до 1949 року перебував у концтаборі Явожно.

1948 році в Диниськах знайдено архів командира УПА Мирослава Онишкевича-«Ореста» і о. Олексія звинувачено в співпраці з УПА та засуджено на 15 років позбавлення волі.

Народився 1888 році.

Календар українця – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0P9ikABMa9AZVeRYkQ7qXEADb5kQLPGENMNrCFW2SHDRax5VmhyQxfkQBgFiCR1ARl&id=100063958414231

Більше про життя і діяльність о. Олексія Колянковського, священник УГКЦ, можна дізнатися за посиланнями:

Олексій Колянковський – священник УГКЦ (70 років тому) http://ukrpohliad.org/calendar/oleksij-kolyankovskyj-svyashhennyk-ugkts-70-rokiv-tomu.html

Перемиська єпархія і єпархія Апостольська адміністрація Лемківщини в межах післявоєнної Польщі У 1947 році Уряд безпеки і Військо Польське продовжували арешти греко-католицьких священиків. Кілька місяців у тюрмах Ярослава та Ряшева відбув о. Андрій Рожак. Крім того в Ряшеві були ув’язнені о. Теодор Марків і о. Петро Мазяр; в Томашеві Любельському – о. Юрій Менцінський і о. Микола Заяць (звідти в липні 1947 р. їх перевезено до Явожна27); в Ярославі і Томашеві Любельському – о. Олексій Колянковський (згодом перевезений до Явожна); в Перемишлі і Віснічу – о. Василь Червінчак (до 1948); в Горлицях – о. Йосиф Хиляк. Під час акції «Вісла» заарештовано і запроторено до концтабору в Явожні ще 19-ох священиків (крім трьох вищезгаданих). Один із них, о. Юліян Криницький, помер у таборі 31 липня 1948 р., двоє ( о. Євген Хиляк і о.Володимир Бозюк) були звільнені по чотирьох місяцях ув’язнення, а шестеро під закидом співпраці з українським підпіллям 8 січня 1948-ro були перевезені до слідчої тюрми на вул. Монтелюпіх у Кракові, згодом – до м. Грудзьондз. Один з них був засуджений і загинув у тюрмі (о. Олексій Колянковський – 27.VII.1953). Всі інші перебували в таборі до кінця 1948 р.”http://lemky.com/489-peremiska-yeparhya-yeparhya-apostolska-admnstracya-lemkvschini-v-mezhah-pslyavoyennoyi-polsch.html

ДУХОВЕНСТВО ПЕРЕМИСЬКОЇ ЄПАРХlЇ ТА АПОСТОЛЬСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЕМКlВЩИНИ – https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/539/Prach_Peremysl%20Eparch.pdf?sequence=1&isAllowed=y

РЕПРЕСІЇ СУПРОТИ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПЕРЕМИСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ТА АПОСТОЛЬСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЕМКІВЩИНИ (1939–1947 рр.)о. Олексій Колянковський, засуджений до 8 років ув’язнення, після звільнення з концтабору в Явожні відбував покарання у тюрмі в Штумі, де помер, побитий в’язничною сторожею, 27 липня 1953 р.).” – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NznuoairD2009_2012_7_21.pdf

Фото – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0313ozjHkskgGPK4gVgYjs9Yv5mH3kCoExFKSo6pZj4bp4WsP5aYW7im1JZmoMeuhil&id=100094242541075

о. Петро Фостик

Dodaj komentarz

Close Menu