Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Zakaz wstępu na teren cmentarzy w dniach 31 X 2020 r. – 2 XI 2020 r.

Zakaz wstępu na teren cmentarzy w dniach 31 X 2020 r. – 2 XI 2020 r.

W piątek odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, w czasie której poinformowano m.in. o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 X 2020 r. – 2 XI 2020 r.
30 X 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1917 została opublikowana kolejna nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Warto zwrócić uwagę na § 28a w brzmieniu:
„§ 28a. Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.”.

Pozostałe kwestie wprowadzone w związku z objęciem strefą czerwoną całego kraju, tzn. obowiązek zakrywania ust i nosa oraz określone w § 28 rozporządzenia zasady organizowania zgromadzeń w ramach działalności kościołów:

§  28 ust. 8.  Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1)  w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 mpowierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Dodaj komentarz

Close Menu