Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Abp Szewczuk dziękuje za modlitwę i solidarność

Abp Szewczuk dziękuje za modlitwę i solidarność

W imieniu własnym oraz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękuję za wszelkie dotychczasowe wyrazy życzliwości i wsparcia – napisał arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w liście do abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Szewczuk podziękował za solidarność wyrażoną w apelu Przewodniczącego Episkopatu Polski o modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. „Prośba o to, ażeby w niedzielę i w dni powszednie odśpiewać suplikację, jest niezwykle ważnym sygnałem nie tylko dla Ukrainy, ale także i dla całej Europy, że jako chrześcijanie i najbliżsi sąsiedzi, jesteśmy razem w obecnym bardzo trudnym czasie zagrożenia wojennego ze strony Federacji Rosyjskiej” – czytamy w liście.

„Połączeni duchowo we wspólnej modlitwie możemy skutecznie przeciwstawić się ideologii propagującej nienawiść i wrogość” – napisał abp Szewczuk.

Wyraził też swoje uznanie dla całej Konferencji Episkopatu Polski „za wszelkie wyrazy więzi duchowej, które są dla zaniepokojonego społeczeństwa ukraińskiego ogromnym wsparciem”. „Obecna napięta sytuacja polityczna, wymaga od naszych Episkopatów odważnych działań, na różnych płaszczyznach życia kościelnego” – dodał.

BP KEP

Publikujemy pełną treść listu:

Kyiv,
Prot. N. 22/039
14 lutego 2022 Roku Pańskiego

Jego Ekscelencja Ksiądz
Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie!

Pragnę serdecznie podziękować Ekscelencji za solidarność wyrażoną poprzez kolejny apel do wszystkich księży w całej Polsce za pośrednictwem księży biskupów o modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Prośba o to, ażeby w niedzielę i w dni powszednie odśpiewać suplikację, jest niezwykle ważnym sygnałem nie tylko dla Ukrainy, ale także i dla całej Europy, że jako chrześcijanie i najbliżsi sąsiedzi, jesteśmy razem w obecnym bardzo trudnym czasie zagrożenia wojennego ze strony Federacji Rosyjskiej. Połączeni duchowo we wspólnej modlitwie możemy skutecznie przeciwstawić się ideologii propagującej nienawiść i wrogość.

Wyrażam moje ogromne uznanie dla Ekscelencji, oraz całego gremium Konferencji Episkopatu Polski, za wszelkie wyrazy więzi duchowej, które są dla zaniepokojonego społeczeństwa ukraińskiego ogromnym wsparciem. Obecna napięta sytuacja polityczna, wymaga od naszych Episkopatów odważnych działań, na różnych płaszczyznach życia kościelnego.

W imieniu własnym oraz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękuję za wszelkie dotychczasowe wyrazy życzliwości i wsparcia.

Gorąco pozdrawiam w duchu braterskiej więzi i miłości. Niech opieka, miłosierdzie i łaska miłującego Ojca nieustannie spoczywają nad Kościołem Katolickim w Polsce.

Życzę wielu Bożych łask i pozostaję szczerze oddany w Chrystusie Panu,

+ Światosław

BP KEP

 

Dodaj komentarz

Close Menu