Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Христос Раждається! – Chrystus się rodzi!

Христос Раждається! – Chrystus się rodzi!

Oto Emmanuel, Bóg-z-nami, który przychodzi,
by nape
łnić ziemię łaską.
Przychodzi, by przeobrazi
ć stworzenie.
Staje si
ę jednym z ludzi,
aby w Nim i przez Niego
ka
żdy człowiek mógł się dogłębnie odnowić.

św. Jan Paweł II

Христос Раждається!

Chrystus się rodzi!

Radosna nowina o narodzeniu Syna Bożego jest dziś głoszona całemu światu. Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój, by ludzkie serca napełniały się nadzieją, wiarą i miłością.

 Wszystkim wiernym tradycji łacińskiej i kalendarza gregoriańskiego, naszym przyjaciołom i znajomym, błogosławionych, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.

 

+ Włodzimierz R. Juszczak OSBM

           Biskup Wrocławsko-Koszaliński

 

 

Wrocław, Boże Narodzenie 2021 r.

Dodaj komentarz

Close Menu