Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Звернення Владик Митрополії УГКЦ в Польщі з нагоди інавгурації Папського Синоду про синодальність

Звернення Владик Митрополії УГКЦ в Польщі з нагоди інавгурації Папського Синоду про синодальність

METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA

KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO

(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

 

Перемишль, Вроцлав, Ольштин, дня 11 жовтня 2021 р.

Всесвітлішим та Всечеснішим Отцям,

Високопреподобному Монашеству,

Дорогим у Христі Сестрам і Братам,

вірним Перемисько-Варшавської митрополії

Слава Ісусу Христу!

Дорогі у Христі Сестри і Брати!

Ми переконані, що поняття синод та синодальність не є чужими вірним нашої Церкви. Кожного року всі єпископи Української Греко-католицької Церкви зобов’язані силою права брати участь у Синоді Єпископів, який займається головними справами нашої Церкви. Синодальна тематика стосується душпастирських питань, персональних справ та матеріальних викликів і потреб. Звичайно про працю Синоду Єпископів є повідомлені вірні нашої Церкви. Рік тому ми відчули у Польщі плоди праці Синоду Єпископів, коли Папа Франциск поблагословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про утворення нової єпархії та про призначення для неї першого правлячого архієрея.

Синодальність, тобто спільне діяння владик, духовенства, монашества і мирян є одною з важних прикмет діяння Східної Церкви. Цієї синодальності ми всі досвідчили між іншими у підготовці дотеперішніх єпархіальних соборів, в яку задіяні були всі наші вірні через свої парафії та деканати. Соборне діяння у нашій Церкві це також єпархіальні структури, в які включені не тільки священники але також монашество і миряни. Соборне діяння нашої Церкви це врешті також парафіяльні ради, яких члени є вибирані цілою парафіальною спільнотою та які допомагають своїм парохам нести відповідальність за свою парафію, за її духовні і матеріальні потреби.

У зв’язку з утворенням третьої єпархії у Польщі, 12 листопада цього року заінавгуруємо в Перемишлі ще одну форму синодального діяння нашої Церкви, якою буде Митрополичий Синод, в який увійдуть правлячі архієреї наших трьох єпархій.

Дорогі у Христі Сестри і Брати!

Мабуть у нашій свідомості менше записалось те, що також ціла Католицька Церква має свою форму синодального діяння єпископів, як представників цілої Церкви з різних континентів та країн. Завданням такого Синоду Єпископів є допомогти Святішому Отцеві у вирішуванні важливих питань зв’язаних зі збереженням та зростом віри, з християнською моральністю а також зі збереженням церковного правопорядку. Синоди Єпископів, скликувані за кожним разом Папою, який також проголошує головну тему Синоду, відбуваються циклічно, почавши від 1965 року. Досі відбулось їх п’ятнадцять.

В цьому році Святіший Отець скликав черговий, вже XVI Звичайний Синод Єпископів Католицької Церкви, якого офіційна інавгурація відбулась минулої неділі. В неділю 17 жовтня, у всіх єпархіях по цілому світі, має відбутись інавгурація Синоду на єпархіальному рівні. Ми, як правлячі єпископи, відбуваємо в цих днях прощу до Риму ad limina Apostolorum, тобто до Апостольських порогів, яка включає молитовні відвідини в чотирьох Базиліках Риму, братню зустріч зі Папою Франциском та робочі візити в дикастеріях Апостольської Столиці. Тому за посередництвом цього листа хочемо офіційно розпочати в нашій Церкві у Польщі підготовку до Синоду Єпископів та заохотити всіх вас до живої участі в цій синодальній дорозі.

Скликаний Папою Франциском Синод Єпископів буде проходити під головною темою: «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія». Синод буде займатись тематикою синодального діяння у Церкві, її дотеперішнім досвідом, викликами, успіхами і недоліками. Робота Синоду передбачена до жовтня 2023 р. Буде вона проходити на трьох рівнях: єпархіальному, континентальному та загальноцерковному. Бажанням Папи є, щоб над синодальною дією у Церкві призадумались всі охрещені, тобто не тільки особи духовні і монашество але також миряни. В цьому процесі важливим є те, щоб пастирі «не боялися прислухатися до своєї отари». Бо у синодальній Церкві «кожен може чогось навчитися від іншого».

Видані дотепер матеріали до Синоду, тобто Підготовчий документ та Вадемекум Синоду про синодальність пропонують деякі допоміжні запитання для полегшення єпархіального етапу роботи, починаючи від наступного: Яким чином здійснюється сьогодні у вашій місцевій Церкві спільне прямування вперед? Це заохота щоб приглянутись взаємним відносинам та реляціям на парафіяльному і єпархіальному рівнях і то не виключно на площині церковних структур та мирян і духовних осіб. В цей рівень варто було б включити також інші суспільні, культурні, освітні та благодійні структури і організації, які мають на увазі людину та її потреби.

Ватиканське Радіо, обговорюючи Підготовчий документ, звертає увагу на питання, які стосуються «практичної синодальності»: Між ними – читаємо там – заохочення замислитися над тим, хто є частиною того, що ми називаємо «нашою Церквою», прислухатися до голосу молоді, жінок, богопосвячених осіб, відкинених і марґіналізованих. Поміркувати про те, чи в спільноті підтримується стиль справжньої комунікації, замислитися над тим, як молитва та літургія впливають на «спільне прямування», роздумати про те, як спільнота підтримує своїх членів, залучених у служіння. Пропонується переосмислити місця та способи діалогу в єпархії, а також із сусідніми єпархіями, чернечими спільнотами і рухами, з невіруючими. Пропонується також замислитися над тим, як здійснюється влада у місцевій Церкві, як приймаються рішення, які засоби впроваджено для прозорості та підзвітності, яким є формування тих, які займають відповідальні посади.

На проведення єпархіального етапу синодальних консультацій та на підготовку заключного документу з виготовленням висновків наші єпархії мають час до квітня 2022 р. Заохочуємо всіх наших вірних, духовенство та монашество активно включитись в передумання процесу нашого синодального діяння на різних рівнях, почавши від домашніх Церков, якими є наші родини, через парафіяльні структури аж до єпархіального та митрополичого рівня. Щоб ця праця принесла справжні духовні плоди потрібно передовсім завірити її Святому Духові, який спроможний просвітити наш розум і наше серце та підказати площини нашого церковного життя, які можемо оновити та вчини більш плідними.

Згідно з Підготовчим документом Синоду у всіх трьох наших єпархіях покликано координаторів, які будуть відповідати за синодальне діяння та будуть допомагати всім, хто захоче включитись у синодальну працю. Інформації про призначених координаторів можна знайти на наших єпархіальних сайтах. Там також можна знайти допоміжні матеріали, які повинні допомогти зрозуміти та полегшити цілий процес.

Бажаємо всім світла та скріплення Святого Духа. Заохочуємо не бути байдужими щодо задуми над синодальною дійсністю у цілій Католицькій Церкві. Закликаємо наших священників – душпастирів посприяти вірним, щоб разом вивчити актуальний стан та потреби Церкви у ділянці синодального діяння.

На цю працю з серця всім вам благословимо

+ Благословення Господнє на Вас!

+ Архиєпископ Євген Попович

Митрополит Перемисько-Варшавський

+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ

Єпископ Вроцлавсько-Кошалінський

+ Аркадій Трохановський

Єпископ Ольштинсько-Ґданський

 

Доручаємо всім священникам Перемисько-Варшавської митрополії прочитати це звернення у всіх наших церквах, в неділю, 17 жовтня 2021 р., замість проповіді.

 

Звернення Владик Митрополії УГКЦ в Польщі з нагоди інавгурації Папського Синоду про синодальність, pdf

 

Tłumaczenie:

 

List pasterski Biskupów Metropolii UKGK w Polsce z okazji inauguracji Synodu Papieskiego o synodalności

 

Przewielebnym kapłanom, zakonnikom, siostrom zakonnym, 
drogim w Chrystusie Siostrom i Braciom,
wiernym Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy w Chrystusie, Siostry i Bracia! 

 

Jesteśmy przekonani, że pojęcia synod i synodalność nie są obce wiernym naszego Kościoła. Każdego roku wszyscy biskupi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego są zobowiązani do uczestnictwa w Synodzie Biskupów, który zajmuje się głównymi sprawami naszego Kościoła.  Tematyka synodalna dotyczy spraw duszpasterskich, personalnych oraz materialnych wyzwań i potrzeb. Oczywiście o pracach Synodu Biskupów są powiadamiani wierni naszego Kościoła.  Rok temu w Polsce odczuliśmy owoce pracy Synodu Biskupów, kiedy Papież Franciszek pobłogosławił decyzję Synodu Biskupów UKGK o utworzeniu nowej eparchii i mianowaniu dla niej pierwszego biskupa ordynariusza.

Synodalność, czyli wspólne działanie biskupów, duchowieństwa,  zakonników i świeckich jest ważną cechą działania Wschodniego Kościoła. Tej synodalności doświadczyliśmy my wszyscy, między innymi, przygotowując dotychczasowe sobory (synody) eparchialne, w które to prace zaangażowani byli wszyscy nasi wierni w swoich parafiach i dekanatach. Działalność soborowa w naszym Kościele to także struktury eparchialne,  do których należą nie tylko księża, ale także zakonnicy i świeccy. Soborowa działalność naszego Kościoła to w końcu także rady parafialne, których członków wybiera cała wspólnota parafialna i którzy pomagają swoim proboszczom nieść odpowiedzialność za swoją parafię, za jej potrzeby duchowe i materialne.

W związku z utworzeniem trzeciej eparchii w Polsce, 12 listopada tego roku, zainaugurujemy w Przemyślu jeszcze jedną formę działalności synodalnej naszego Kościoła, którą będzie Synod Metropolitalny, w skład którego wejdą biskupi ordynariusze naszych trzech eparchii. 

Drodzy w Chrystusie, Siostry i Bracia!

Być może w naszej świadomości w mniejszym stopniu zapisał się fakt, że cały Kościół katolicki ma też swoją formę działalności synodalnej biskupów jako przedstawicieli całego Kościoła z różnych kontynentów i krajów. Zadaniem takiego Synodu Biskupów jest pomoc Ojcu Świętemu w rozwiązywaniu ważnych kwestii związanych z zachowaniem i rozwojem wiary, moralnością chrześcijańską oraz zachowaniem prawa i porządku kościelnego. Synody Biskupów, zwoływane każdorazowo przez Papieża, który również ogłasza główny temat Synodu,  odbywają się cyklicznie począwszy od 1965 roku. Do tej pory było ich piętnaście. 

W tym roku Ojciec Święty zwołał kolejny, już XVI Zwyczajny Synod Biskupów Kościoła Katolickiego,  którego oficjalna inauguracja odbyła się w ubiegłą niedzielę. W niedzielę, 17 października, we wszystkich eparchiach na całym świecie ma odbyć się inauguracja Synodu na szczeblu eparchialnym.  My, jako biskupi ordynariusze, odbywamy wtedy pielgrzymkę do Rzymu ad limina Apostolorum, czyli do Progów Apostolskich, która obejmuje modlitewne wizyty w czterech Bazylikach Rzymu, braterskie spotkanie z Papieżem Franciszkiem oraz wizyty robocze w dykasteriach Stolicy Apostolskiej. Dlatego, za pośrednictwem tego listu, pragniemy oficjalnie rozpocząć przygotowania do Synodu Biskupów w naszym Kościele w Polsce i zachęcić wszystkich Was do aktywnego udziału w tej synodalnej drodze. 

Zwołany przez Papieża Franciszka Synod Biskupów będzie odbywał się pod hasłem przewodnim: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod będzie zajmował się tematyką działalności synodalnej w Kościele, jej dotychczasowymi doświadczeniami, wyzwaniami, sukcesami i porażkami. Prace Synodu zaplanowano do października 2023 r. Będą one odbywać się na trzech poziomach: eparchialnym, kontynentalnym i ogólnokościelnym.  Życzeniem Papieża jest, aby nad synodalną działalnością w Kościele zastanowili się wszyscy ochrzczeni, czyli nie tylko duchowni i zakonnicy, ale także świeccy. W tym procesie ważne jest, aby pasterze „nie bali się wysłuchać swojej trzody”. Bo w Kościele Synodalnym „każdy może się czegoś nauczyć od drugiego”.

Opublikowane do tej pory materiały do Synodu, tj. Dokument przygotowawczy i Vademecum Synodu na temat synodalności  zawierają pomocnicze pytania dla ułatwienia pracy w eparchialnym etapie, zaczynając od kwestii: w jaki sposób realizuje się dziś w Waszym lokalnym Kościele wspólne podążanie naprzód? Jest to zachęta do uważnego przyjrzenia się wzajemnym relacjom na poziomie parafialnym i eparchialnym, i to nie tylko w sferze struktur kościelnych, zarówno świeckich jak i duchownych, ale również innych struktur i organizacji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych, które mają na uwadze człowieka i jego potrzeby.

Radio Watykańskie, omawiając Dokument przygotowawczy, zwraca uwagę na kwestie związane z „synodalnością praktyczną”, wśród nich: zachęta do zastanowienia się nad tym, kto jest częścią tego, co nazywamy „naszym Kościołem”, wsłuchanie się w głos młodzieży, kobiet, osób konsekrowanych, odrzuconych i zepchniętych na margines.  Zastanowienie się, czy wspólnota zachowuje styl prawdziwej komunikacji, przemyślenie tego, jak modlitwa i liturgia wpływają na „wspólne podążanie” i w jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę. Proponuje się także refleksję nad miejscami i sposobami dialogu w eparchii, a także z sąsiednimi diecezjami, zakonnymi wspólnotami i ruchami, z niewierzącymi. Sugeruje się również zastanowienie się nad tym, jak sprawowana jest władza w Kościele lokalnym,  w jaki sposób podejmowane są decyzje, jakie narzędzia są stosowane dla przejrzystości i odpowiedzialności,  jaka jest formacja tych, którzy piastują odpowiedzialne stanowiska.

Nasze diecezje mają czas do kwietnia 2022 roku na przeprowadzenie eparchialnego etapu synodalnych konsultacji  i przygotowanie dokumentu końcowego z wnioskami.  Zachęcamy wszystkich naszych wiernych, duchowieństwo i osoby zakonne do aktywnego włączenia się  do prac nad procesem naszej synodalnej działalności na różnych poziomach, począwszy od domowych Kościołów, którymi są nasze rodziny, poprzez struktury parafialne aż do poziomu eparchialnego i metropolitalnego. Aby ta praca przyniosła prawdziwe duchowe owoce, należy najpierw powierzyć ją Duchowi Świętemu, który jest w stanie oświecić nasze umysły i serca oraz zasugerować płaszczyzny naszego życia cerkiewnego,  które możemy odnowić i uczynić bardziej owocnymi. Zgodnie z Dokumentem przygotowawczym Synodu, we wszystkich trzech naszych eparchiach, powołano koordynatorów,  którzy będą odpowiedzialni za synodalną działalność i będą pomagać wszystkim,  którzy zechcą przyłączyć się do pracy synodalnej. Informacje o wyznaczonych koordynatorach można znaleźć na naszych eparchialnych stronach internetowych.  Tam również można znaleźć materiały dodatkowe, które powinny pomóc w zrozumieniu i ułatwieniu całego procesu. Życzymy wszystkim światła i umocnienia Duchem Świętym.  Zachęcamy, aby nie pozostawać obojętnym względem synodalnej rzeczywistości w całym Kościele katolickim.  Wzywamy naszych księży – duszpasterzy, aby pomagali wiernym i wspólnie studiowali aktualny stan  i potrzeby Kościoła w zakresie synodalnej działalności. 

Na tę pracę z serca wszystkim Wam błogosławimy. 

Błogosławieństwo Boże na Was. 

 

abp Eugeniusz Popowicz – metropolita przemysko – warszawski  

bp Włodzimierz Juszczak – ordynariusz wrocławsko – koszaliński 

bp Arkadiusz Trochanowski – ordynariusz olsztyńsko – gdański 

(tłum. ks. Mateusz Demeniuk)

Ten post ma 2 komentarzy

  1. ір

    Якби хтось мав сумніви, то в українській версії слова синод, синодальність використано 38 разів.

  2. wjuszczak

    Нічого дивного пане ір. Це ж звернення, яке стосується Синоду про синодальність. Потрібно було пояснити що означає слово синод і синодальність, пригадати, що наша Церква, яка діє синодально, має Синод Єпископів, який також діє синодально. На єпархіальному та парфіяльному рівні наша Церква теж діє синодально і тепер мусить подумати що це означає діяти синодально та як ще краще виявити свою синодальність. Вкінці потрібно буде зібрати висновки з синодальних дискускій про синод і синодальність та вислати їх до Секретаріату Синоду про синодальність. От знова в короткому тексті маємо п’ятнадцять раз вжите слово синод/синодальність – ні вже 17! Бажаю гарного настрою! вл. Володимир

Dodaj komentarz

Close Menu