Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Żywi w naszej pamięci – wirtualna ukraińska nekropolia w Polsce

Żywi w naszej pamięci – wirtualna ukraińska nekropolia w Polsce

Projekt Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego „Żywi w naszej pamięci – wirtualna ukraińska nekropolia w Polsce” obejmuje elektroniczny rejestr cmentarzy i miejsc pochówku Ukraińców, którzy zasłużyli się dla narodu ukraińskiego i polskiego po 1918 r., a ich groby znajdują się na terytorium dzisiejszej Polski. Zaznaczone na mapie pochówki wyposażone są w dokumentację fotograficzną z opisem oraz notę biograficzną osoby spoczywającej.

Pierwszym etapem realizacji projektu  w 2021 r.  jest sporządzenie wirtualnej nekropolii inteligencji ukraińskiej w Polsce okresu międzywojennego, czyli spisu mogił osób pochodzenia ukraińskiego, zasłużonych dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego i gospodarki w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Podobną inwentaryzacją  objęto także cmentarze żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W sferze zainteresowania są groby ukraińskiej emigracji politycznej 1918-1921 roku – żołnierzy ukraińskich walczących z Rosją bolszewicką o wolną Ukrainę i wolną Polskę, przedstawicieli wielotysięcznej elity państwa ukraińskiego zmuszonej do opuszczenia zniewolonej przez bolszewików Ukrainy i osiadłej na emigracji w Polsce. Inwentaryzacją zostały objęte także groby osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój życia religijnego i społecznego środowisk ukraińskich II RP, a także działały na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej.

Projekt realizowany będzie w ciągu 3 lat, a jego zakres zależny będzie od wysokości zgromadzonych środków finansowych oraz od ilości odnalezionych na terenie Polski grobów. Projekt będzie dostępny on-line w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Więcej informacji na stronie: https://ukrainskanekropolia.org/

Джерело: www.cerkiew.eu

Dodaj komentarz

Close Menu