Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Żałoba w Kościele Greckokatolickim w Rumunii: zmarł biskup Florentin Crihălmeanu

Żałoba w Kościele Greckokatolickim w Rumunii: zmarł biskup Florentin Crihălmeanu

We wtorek 12 stycznia 2021 r., w Klużu, zmarł biskup Florentin Crihălmeanu z diecezji greckokatolickiej Cluj-Gherla. Urodzony w Iași w 1959 r., uczęszczał na tajne kursy teologiczne i został wyświęcony na kapłana w 1990 r. Konsekrowany na biskupa w 1997 r. przez św. Jana Pawła II, został biskupem diecezji Cluj-Gherla w 2002 r. Według Biura Prasowego diecezji zmarły biskup został dotknięty przez Covid-19 pod koniec grudnia. Kilka miesięcy temu skończył 60 lat życia i 30 lat kapłaństwa.

 

Watykan – Adrian Dancă

12 stycznia 2021 – Wiadomości Watykańskie. „Z głębokim smutkiem informujemy wszystkich wierzących grekokatolików i wszystkich Rumunów, że dzisiaj, 12 stycznia 2021 r., o godzinie 15:20, zmarł nagle Jego Świątobliwość Florentin Crihălmeanu, biskup greckokatolickiej diecezji Cluj-Gherla, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Cluj-Napoca ”- czytamy w komunikacie Biura Prasowego Episkopatu Greckokatolickiego w Cluj-Gherla, przesłanego przez rzecznika ks. Daniel Avram.

„Pomimo faktu, że stan zdrowia Jego Świątobliwości poprawił się po infekcji Covid-19 i zbliżał się do końca okresu kwarantanny” – powiedział biskup w oświadczeniu, stanął w obliczu ostrego kryzysu sercowo-oddechowego. Wezwano karetkę i lekarze wykonali wszystkie zabiegi resuscytacyjne, ale mimo wszelkich starań o godzinie 15:20 stwierdzono śmierć.

Księża, osoby konsekrowane i wszyscy wierni greckokatolickiej diecezji Cluj-Gherla odczuwają to odejście jako ogromną stratę, ale z wiarą w Zbawiciela Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego jednoczą się w modlitwie za duszę ich pracowitego, łagodnego i pokornego hierarchy. Mamy nadzieję, że ta bolesna próba, przeżywana w świetle wiary i zmartwychwstania, przyniesie jedność i pokój duszom wszystkich, którzy go znali, którzy otrzymali jego duchowe przewodnictwo, podziwiali go i szanowali za jego oddanie służbie Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Niech będzie mu dane wieczne odpocznienie, Panie, i niech niekończące się światło świeci nad nim. Spoczywaj w pokoju dzięki łasce Boga. Amen”.

Urodzony w 1959 roku w Iași, przeniósł się z rodziną do Turdy. W 1984 roku ukończył Wydział Mechaniczny Instytutu Politechnicznego w Cluj. Uczęszczał na tajne zajęcia z teologii w czasach komunizmu, a w 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Guțiu. Kontynuował studia specjalizacyjne z teologii na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie i został profesorem w Greckokatolickim Instytucie Teologicznym w Cluj. W 1997 r. został wyświęcony na biskupa przez św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, będąc wówczas najmłodszym biskupem katolickim na świecie. W 2002 r. został biskupem diecezji greckokatolickiej w Cluj-Gherla. Odnosząc sukcesy w zharmonizowaniu zapału duszpasterskiego i pogłębianiu kultury teologicznej, w 2005 roku uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Urbaniana.

Rumuńska redakcja Radia Watykańskiego, którą wiele razy odwiedzał i z którą utrzymywał przyjazne stosunki zmarły duszpasterz, uczestniczy w modlitwie i w niespodziewanej żałobie greckokatolickiej diecezji Cluj-Gherla, prosząc Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „Wiecznego Pasterza i Biskupa naszych dusz”, aby przyjął swego wiernego sługę do swoich wybranych.

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei cum sanctis tuis in aeternum!

Źródło: https://www.vaticannews.va/ro/biserica/news/2021-01/a-murit-episcopul-florentin-crihalmeanu-cluj-gherla.html

Dodaj komentarz

Close Menu