Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ukraina: prawie 36,8 tys. wspólnot religijnych

Ukraina: prawie 36,8 tys. wspólnot religijnych

Na Początku 2020 na Ukrainie istniało 36796 organizacji religijnych, w tym 1728 niezarejestrowanych przez władze państwowe. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił nieznaczny wzrost liczby wspólnot wyznaniowych – o 57, ale o prawie 400 zmalała ilość organizacji niezarejestrowanych. Dane te przedstawił Instytut Wolności Religijnej, powołując się na doroczne Sprawozdanie o Sieci Kościołów i Organizacji Religijnych na Ukrainie, przygotowane przez tamtejsze Ministerstwo Kultury.

Wśród wszystkich instytucji religijnych, działających za naszą wschodnią granicą, zdecydowana większość, bo niemal 97 proc., należy do wyznań chrześcijańskich, w tym 53,7 proc. to wspólnoty prawosławne, 28,9 proc. – ewangelickie (protestanckie) i 14,3 – katolickie. Na Ukrainie ma obecnie swoje siedziby 89 ośrodków społeczności religijnych (o 2 mniej niż w 2019) oraz 301 zarządów religijnych, diecezji, eparchii i innych jednostek terytorialnych (o 2 więcej). Należy pamiętać, że 15 grudnia 2018 formalnie przestały istnieć dwa Ukraińskie Kościoły Prawosławne: Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) i Autokefaliczny (UAKP), tworząc w to miejsce Prawosławny Kościół Ukrainy(PKU), który 6 stycznia 2019 otrzymał autokefalię od Patriarchatu Konstantynopolskiego.

Ponadto raport Ministerstwa stwierdza, że w kraju działa 369 misji (o 1 więcej niż w 2019), 84 bractwa (+1), 207 duchownych placówek nauczających; o 9 wzrosła liczba prowadzonych przez związki wyznaniowe szkół, w tym ogólnokształcących i niedzielnych – jest ich obecnie 13220. W 536 klasztorach (+5) żyje 6844 mnichów i mniszek. Posługę duszpasterską wśród wiernych pełni 32996 duchownych (o 377 więcej), w tym 1002 cudzoziemców (+84). Wspólnoty religijne wydają 325 czasopism (o 16 mniej niż rok wcześniej).

IDK 23.06.2020 / kg (KAI/RISU) / Kijów

Dodaj komentarz

Close Menu