Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕДАЧА І ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИПУСК РАДІО ВАТИКАНУ 13.03.2024. – АЛЬТРУЇЗМ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У ГЛОБАЛЬНИХ КОНТЕКСТАХ.

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕДАЧА І ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИПУСК РАДІО ВАТИКАНУ 13.03.2024. – АЛЬТРУЇЗМ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У ГЛОБАЛЬНИХ КОНТЕКСТАХ.

Позитивний ефект альтруїзму на благополуччя не обмежується виключно особою, що надає допомогу, та тим, хто її отримує, але також поширюється і на третіх осіб. Про різні аспекти альтруїзму та оцінювання його впливу на суспільство йдеться у черговій публікації з циклу «Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя».

Останніми роками, у зв’язку зі скрутою, спричиненою пандемією та війною, можемо спостерігати значний сплеск солідарної поведінки у суспільстві. У порівнянні з періодом до пандемії, по всьому світу значно зросла кількість людей, які залучились до благодійності, волонтерства або допомоги незнайомим людям. Безліч осіб, що опинилися в потребі, безперечно, відчули матеріальне значення таких солідарних вчинків, що потенційно позитивно вплинуло на глобальний рівень добробуту. В чому власне причина цієї хвилі солідарності та якими можуть бути її наслідки? Для того щоб відповісти на це питання сьогодні ми зосередимо нашу увагу на альтруїзмі, чинниках, що його спонукають, та наслідках, які він має для суспільства.

Альтруїзм як основа соціального благополуччя: розуміння безкорисливості у світі, що керується вигодою

Альтруїзм означає здійснення безкорисливих дій, метою яких є поліпшення становища інших осіб. Визначити мотивацію, що лежить в основі певних дій у суспільному контексті, може бути складно, проте вчинки, натхненні безкорисливістю, часто впізнаються тоді, коли вони приносять втрати для особи, яка їх здійснює, не пропонуючи їй жодної очевидної зовнішньої вигоди. До прикладу, анонімне дарування коштів тим, хто їх потребує, яке демонструє втрату ресурсів без отримання видимої винагороди, що свідчить про безкорисливі наміри. У контексті поширеної думки про те, що людські дії зазвичай керовані егоїстичними мотивами, варто зазначити, що подібні безкорисливі дії є розповсюдженими у всьому світі.

Перед тим як аналізувати вплив альтруїзму на благополуччя, необхідно висвітлити його роль у більш широкому спектрі людської поведінки. Солідарна просоціальна поведінка об’єднує в собі різноманітні дії, спрямовані на користь суспільства. Згідно з останнім Світовим звітом щастя за 2023 рік, останні дослідження виокремлюють кілька основних типів солідарної поведінки: альтруїзм, співпрацю та справедливість.

Альтруїзм характеризується діями, що приносять користь іншим без будь-якого очікування на винагороду, часто зі збитками для себе. Це може включати волонтерство, благодійність, донорство крові та інші форми допомоги. На відміну від альтруїзму, співпраця передбачає взаємодію з метою спільного досягнення цілей, де кожен учасник розраховує на користь. Справедливість мотивована прагненням до рівності і справедливих результатів. Розуміння цих різновидів солідарної поведінки дозволяє глибше оцінити їхній вплив на соціальні та емоційні аспекти життя, зокрема на благополуччя, де особливу роль відіграє саме альтруїзм.

Альтруїзм як шлях до щастя: вивчення глобальних трендів і культурних відмінностей

Багато досліджень виявили, що альтруїзм зазвичай має позитивний зв’язок із особистим благополуччям, що охоплює як загальне задоволення життям, так і переважання позитивних емоцій порівняно з негативними у щоденному житті. Деякі дослідження підтверджують цю тенденцію, демонструючи її як на рівні окремих країн, так і на індивідуальному рівні за допомогою даних з різних частин світу.

Один з методів аналізу зосереджений на порівнянні між країнами для ідентифікації впливу культурних розбіжностей. В рамках одного такого глобального аналізу зібрано інформацію про сім видів альтруїстичних дій у 152 країнах, включаючи благодійність, волонтерство та допомогу незнайомцям, а також чотири інші форми альтруїстичної поведінки, зафіксовані в міжнародних базах даних. Також було зібрано інформацію про особисте благополуччя, включаючи рівень задоволення життям і щоденні емоційні переживання. Виявлено, що країни з вищим рівнем особистого благополуччя мають вищий рівень поширеності альтруїстичних вчинків.

Такого роду дослідження демонструють постійний позитивний зв’язок між благополуччям і альтруїзмом на глобальному рівні, але не можуть однозначно встановити причинно-наслідкові зв’язки між ними. Вони ставлять питання: чи альтруїзм веде до покращення добробуту, чи високий добробут спонукає до альтруїзму? А також, чи має альтруїзм позитивний вплив на благополуччя особи, яка надає допомогу, отримує її, чи навіть на сторонніх спостерігачів?

Альтруїзм і благополуччя: пошуки причинно-наслідкових зв’язків у глобальному контексті

Альтруїзм розуміється як вчинок, що має на меті поліпшення стану отримувача, тож логічно, що більшість альтруїстичних дій мають сприяти підвищенню його добробуту. Численні види альтруїзму безпосередньо спрямовані на покращення як об’єктивного, так і суб’єктивного благополуччя отримувачів, як-от через фінансову благодійність для збільшення їх добробуту або донорство крові для покращення здоров’я.

Інші види альтруїзму, як допомога заблукалим або підтримка людей у складних ситуаціях, націлені на підвищення суб’єктивного благополуччя. Отримувачі такої допомоги зазвичай повідомляють про зростання власного самопочуття і самооцінки, вважаючи, що така підтримка покращує їх довіру до соціальних відносин, емпатію до інших та оптимізм щодо людської природи. Ці вчинки можуть зміцнити соціальну приналежність, викликаючи почуття вдячності у тих, хто їх отримує.

За межами очікувань: несподіваний вплив альтруїстичних дій на благополуччя

Цікаво, що альтруїсти часто недооцінюють позитивний ефект своєї допомоги на благополуччя отримувачів. В одному з досліджень було виявлено, що люди, яким було запропоновано вчинити випадковий акт доброти, систематично недооцінювали, наскільки їхні дії будуть цінними для отримувачів і як сильно вони покращать їхній стан.

Вважається загальновідомим, що альтруїстичні дії сприяють покращенню добробуту тих, хто отримує допомогу. Менш очевидним є той факт, що альтруїзм також може позитивно впливати на суб’єктивне благополуччя самих альтруїстів. Альтруїстичні дії, хоч і можуть включати певні втрати, як-от витрати ресурсів, все ж таки демонструють підвищення суб’єктивного добробуту донорів, з ефектом, що варіюється від невеликого до середнього.

Основоположні дослідження, зокрема роботи канадської дослідниці Елізабет Данн та її колег, показали, що особи, що витрачають кошти на інших, відчувають більше щастя порівняно з тими, хто витрачає гроші на себе. Цей ефект був підтверджений у різних культурах по всьому світу. Також інші форми альтруїзму, включаючи волонтерство та донорство крові, систематично асоціюються з поліпшенням добробуту.

Від особистої волі до соціального ефекту: альтруїзм та його роль у суб’єктивному благополуччі

Незважаючи на інтуїтивне сприйняття, що альтруїзм приносить користь тим, хто отримує допомогу, дослідження також однозначно демонструють, що він сприяє покращенню суб’єктивного благополуччя самих альтруїстів. Особливо значущим вважається вплив альтруїзму на благополуччя, коли допомога надається вільно та з власної волі, а не через зобов’язання. Це підкреслює важливість автономії та особистої мотивації у вчинках допомоги, що може посилити позитивний вплив на добробут.

Позитивний ефект альтруїзму на благополуччя не обмежується виключно особою, що надає допомогу, та тим, хто її отримує, але також поширюється і на третіх осіб. Це можуть бути люди, які спостерігають за вчинком альтруїзму або належать до соціальної мережі альтруїстів чи бенефіціарів. Хоча досліджень, які вивчають цей аспект, не так багато, існують певні дані, що вказують на позитивний вплив простого спостереження за альтруїстичними діями на підвищення добробуту. Спостереження за альтруїзмом може викликати „моральне піднесення”, яке характеризується підвищенням настрою, збільшенням енергії, бажанням належати, мотивацією робити добро для інших та прагненням стати кращою людиною.

Отже, позитивний вплив альтруїзму може розповсюджуватися далі, ніж може здатися на перший погляд, стимулюючи більш альтруїстичні вчинки в майбутньому серед тих, хто спостерігає за ними чи дізнається про них від інших. Доступні дані надійно демонструють, що покращення благополуччя спонукає до альтруїстичної поведінки, яка, у свою чергу, сприяє збільшенню благополуччя тих, хто її проявляє.

Олена Комісаренко

Альтруїзм та благополуччя, взаємозв’язок у глобальних контекстах Джерелo: https://www.vaticannews.va/uk/world/news/2024-03/oikonomia-34-altruizm-i-blagopolucchya.html

Джерелo: Українська передача 13.03.2024. https://www.vaticannews.va/uk/podcast/ukrainian-podcast-list/2024/03/ukrainian-programme-13-03-2024.html

 

АЛЬТРУЇЗМ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У ГЛОБАЛЬНИХ КОНТЕКСТАХ https://www.youtube.com/watch?v=H9QeRaQNcUA

Джерелo: Інформаційний випуск Радіо Ватикану 13.03.2024. https://www.vaticannews.va/uk/podcast/informatsiynyy-vypusk-radio-vatykanu/2024/03/ukrainian-news-13-03-2024.html

Фото і відео – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VVTDFt2dys8wvocwARXF9BaT48mVrjxpGYsur26JhgS8BtfZ7jmhvniDdoES1xCVl&id=100094242541075

о. Петро Фостик

Dodaj komentarz

Close Menu