Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕДАЧА І ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИПУСК РАДІО ВАТИКАНУ 07.02.2024. – ЕКОНОМІКА ЩАСТЯ: В ПОШУКАХ БАЛАНСУ МІЖ МАТЕРІАЛЬНИМ І ДУХОВНИМ.

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕДАЧА І ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИПУСК РАДІО ВАТИКАНУ 07.02.2024. – ЕКОНОМІКА ЩАСТЯ: В ПОШУКАХ БАЛАНСУ МІЖ МАТЕРІАЛЬНИМ І ДУХОВНИМ.

Останніми роками економічна наука відкриває для себе такий показник як рівень щастя, визнаючи, що хоча економічний розвиток і підвищення рівня життя є важливими, вони не завжди збігаються зі зростанням рівня щастя та задоволення життям. В цьому є простір для діалогу з богословами, які тему щастя розглядають віками.

Відомий вислів «за гроші щастя не купити» дуже притаманний концепції економіки щастя, проте, без забезпечення життєво необхідних матеріальних потреб, повноцінне щастя складно осягнути. Повертаючись до нашої рубрики, яка має назву «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя», сьогодні ми говоритимемо саме про економіку щастя.Аудіоверсія

Революція у пошуках щастя: новий погляд економіки на благополуччя

Власне, економіка щастя – це напрямок в економічних дослідженнях, який зосереджується на тому, як економічні умови впливають на благополуччя і щастя людей. Основна ідея, що лежить в основі цього напрямку й відома як парадокс Істерліна, полягає в тому, що після досягнення певного рівня матеріального добробуту, додаткове збільшення доходу має дедалі менший вплив на рівень щастя людини.

Можна стверджувати, що останнім часом відбулася справжня революція в тому, як економісти ставляться до теми щастя. Відомий швейцарський економіст Бруно Фрей вказує на три аспекти, де це особливо помітно:

– Перший аспект стосується вимірювання щастя, тому що його не можна спостерігати безпосередньо, і під впливом позитивізму, який домінував в економіці протягом майже всього минулого століття, воно вважалося поза межами наукового підходу. Однак, психологи давно працюють над тим, як вимірювати щастя, і використання опитувань для визначення суб’єктивного благополуччя як емпіричного замінника корисності, стає дедалі прийнятнішим.

– Другий аспект, на який звертає увагу Фрей, – це безліч нових економічних уявлень, пов’язаних із щастям. Дослідження довели, що щастя менше пов’язане з доходом, а більше – з соціальними відносинами та процесами, всупереч тому, що традиційна економіка припускала раніше.

– Третім є аспект наслідків для політики. Традиційна політика, спрямована на стимулювання економічного зростання, може бути менш ефективною у підвищенні середнього рівня щастя, ніж вважалося раніше.

Pобота Бруно Фрея зосереджена на вивченні того, як різні економічні та соціальні фактори впливають на благополуччя та щастя людей. Він займається переважно аналітичним та емпіричним дослідженням економіки, зокрема вивченням мотивації, політичної економії, та економіки щастя. Отже, економісти почали розглядати та говорити про щастя так, як ніколи до цього. Це поступово веде до дуже захопливого діалогу, адже богослови роздумували та обговорювали щастя протягом століть.

Економіка щастя: суть підходу

У сучасному світі, де економічний успіх часто вважається синонімом щастя, економіка щастя пропонує альтернативний погляд на взаємозв’язок між матеріальними ресурсами та людським благополуччям. Цей напрямок визнає, що хоча економічний розвиток і підвищення рівня життя є важливими, вони не завжди збігаються зі зростанням рівня щастя та задоволення життям.

Дослідження в області економіки щастя показують, що фактори, такі як міжособистісні взаємини, робота, яка приносить задоволення, здоров’я, баланс між роботою та особистим життям, та відчуття залученості до спільноти, мають вирішальне значення для загального відчуття щастя. Це ставить під сумнів традиційні показники економічного успіху, такі як ВВП, що не завжди відображають реальний стан суспільного добробуту. Крім цього, економіка щастя також досліджує те, як політика і управління можуть бути орієнтовані на підвищення рівня щастя людей. Наприклад, країни, які активно включають показники щастя в процеси прийняття рішень, часто вживають заходів для підтримки охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення, визнаючи їх важливість для суспільного блага.

Пошук благополуччя через віру та спільноту

Для досягнення справжнього щастя необхідно шукати баланс між матеріальними та нематеріальними цінностями, враховуючи, що істинне благополуччя лежить не лише в накопиченні багатства, але й у здорових відносинах, особистісному зростанні та внеску в життя спільноти.

Християнське бачення економіки щастя може бути розглянуте через призму біблійних повчань і принципів, які акцентують на духовному зростанні, любові до ближнього, та важливості не матеріальних, а духовних цінностей. У цьому контексті, економіка щастя вимірюється не лише матеріальним достатком або економічним успіхом, але також глибоко вкорінена в ідеї благополуччя, яке пов’язане з духовною гармонією.

Соціальна доктрина Церкви

Соціальна доктрина Католицької Церкви, яка охоплює широкий спектр соціальних питань, не використовує термін „економіка щастя” безпосередньо, але вона торкається багатьох тем, які тісно пов’язані з цією концепцією. Основною метою соціальної доктрини є просування спільного блага, справедливості, миру та солідарності серед усіх людей, що відповідає прагненню до благополуччя та щастя в суспільстві.

Соціальна доктрина Церкви підкреслює важливість гідності людини, сімейних цінностей, права на працю, необхідність захисту вразливих верств населення та необхідність боротьби з бідністю й нерівністю. Ці принципи являють собою елементи, що сприяють створенню умов для щастя та благополуччя людини в суспільстві.

Хоча соціальна доктрина Католицької Церкви не говорить про „економіку щастя” напряму, її принципи та вчення можуть бути застосовані до розуміння того, як економічна та соціальна політика впливає на благополуччя та щастя людей. Це включає підтримку справедливої економічної системи, яка сприяє інтегральному розвитку людини в усіх її вимірах, а особливо в духовному.

Від економіки до емоцій: комплексний погляд на вимірювання щастя

Вимірювання рівня щастя в країнах, таких як Фінляндія або Нідерланди, зазвичай здійснюється через соціологічні опитування та дослідження, які враховують різні аспекти життя громадян. Ці аспекти можуть включати економічний добробут, особистісне відчуття задоволення життям, рівень освіти, доступ до медичних послуг, стан здоров’я, якість житлових умов, баланс між роботою та особистим життям, а також соціальні відносини та відчуття приналежності до спільноти. Вони формують комплекс показників як економічного так і неекономічного характеру, що безпосередньо досліджуються економікою щастя для подальшого впровадження в соціальні політики державного та міжнародного рівня.

Світові звіти щастя використовують суб’єктивні оцінки життя як свою основну комплексну міру благополуччя, при цьому позитивні та негативні емоції відіграють важливі посередницькі ролі. Дослідження свідчать про те, що декілька різних форм оцінки життя, задоволення життям та щастя в цілому, дають схожі висновки щодо джерел благополуччя. Тому вони є взаємозамінними як базові показники базового благополуччя. Короткострокові позитивні та негативні емоції також корисні для вимірювання впливу швидко змінних обставин. Те, що емоції та оцінки життя реагують на зміни в джерелах благополуччя саме таким чином, як теорія та експерименти могли б передбачити, додає вірогідності обом. У наступній передачі звернемо увагу саме на такі показники щастя, та більш детально поговоримо про Світовий звіт щастя 2023 і роль чеснот у ньому.

Олена Комісаренко

Джерелo: Економіка щастя: в пошуках балансу між матеріальним і духовним – https://www.vaticannews.va/uk/world/news/2024-02/oikonomia-31-ekonomika-schastya-zagalnyj-oglyad.html

Джерелo: Українська передача 07.02.2024 – https://www.vaticannews.va/uk/podcast/ukrainian-podcast-list/2024/02/ukrainian-programme-07-02-2024.html

ЕКОНОМІКА ЩАСТЯ: В ПОШУКАХ БАЛАНСУ МІЖ МАТЕРІАЛЬНИМ І ДУХОВНИМ – https://www.youtube.com/watch?v=CV30TANGJ_s

Джерелo: Інформаційний випуск Радіо Ватикану 07.02.2024https://www.vaticannews.va/uk/podcast/informatsiynyy-vypusk-radio-vatykanu/2024/02/ukrainian-news-07-02-2024.html

Фото і відео – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bZJpe4MrZr4wTQpJ2iDNguRJhxRCMK7KxH2fMmFaKr7BEuB2ouhsSqPcjSoHSVKEl&id=100094242541075

о. Петро Фостик

Dodaj komentarz

Close Menu