Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Biskupi Kościoła Greckokatolickiego modlą się za ofiary nadużyć seksualnych

Biskupi Kościoła Greckokatolickiego modlą się za ofiary nadużyć seksualnych

Idąc za wezwaniem Franciszka, Kościół Greckokatolicki, również w Polsce i na Ukrainie, w szczególny sposób, na początku Wielkiego Postu, chce ogarnąć swoją modlitwą i duchową opieką ofiary wykorzystywania seksualnego nieletnich, ofiarując za nich modlitwę i post – napisali w specjalnym liście do wiernych biskupi Kościoła Greckokatolickiego.

List arcybiskupa Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego oraz biskupa Włodzimierza Juszczaka, ordynariusza diecezji wrocławsko-gdańskiej, w sprawie molestowania seksualnego osób nieletnich przez członków Kościoła został odczytany w niedzielę Przebaczenia (poprzedzającą pierwszy dzień postu) we wszystkich parafiach Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

Biskupi zwrócili się do kapłanów i wiernych, aby w pierwszy piątek Wielkiego Postu, 6 marca, objęli modlitwą wszystkie ofiary wykorzystywania seksualnego. „W tym dniu prosimy, aby podczas piątkowych liturgii „Wcześniej Oświęconych Darów” oraz innych modlitw, w naszych świątyniach modlić się za osoby skrzywdzone przez dorosłych, w tym także przez osoby duchowne – czytamy w liście.

Biskupi Kościoła Greckokatolickiego podkreślają: „Cały Kościół, łacińskiego i wschodnich obrządków, robi wszystko, aby wypracować takie normy, które mogłyby zabezpieczyć w przyszłości dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem wykorzystywania seksualnego”.

Jednocześnie abp Popowicz i bp Juszczak poinformowali: „W obu naszych diecezjach zostali powołani delegaci, których zadaniem jest reagowanie w sytuacjach zagrożenia młodych ludzi oraz udzielanie ewentualnym pokrzywdzonym pomocy i wsparcia. Nasz Kościół w Polsce przyjął też odpowiednie normy prawne, które stosuje się w ochronie dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwem wykorzystywania seksualnego. Wszystkie te informacje są dostępne na oficjalnych stronach diecezjalnych”.

Wielki Post w Kościele Greckokatolickim rozpoczyna Czysty Poniedziałek, który w tym roku przypadał 2 marca. Post potrwa 7 tygodni.

 

źródło: Ks. BS/BP KEP, episkopat.pl

Dodaj komentarz

Close Menu