Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

ABP POPOWICZ: od Kościoła w USA możemy się dużo nauczyć

ABP POPOWICZ: od Kościoła w USA możemy się dużo nauczyć

– Wbrew różnym opiniom, Kościół w Stanach Zjednoczonych ma się dobrze – uważa abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego.

Według niego zaangażowanie tamtejszych wiernych w życie parafii może służyć nam za wzór. Swoje spostrzeżenia hierarcha opiera na sesji wyjazdowej Stałego Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego (UKGK), który odbywał się w grudniu w diecezji filadelfijskiej.

Stały Synod Biskupów jest organem pomocniczym dla Synodu Biskupów tworzonego przez wszystkich biskupów greckokatolickich. Synod stały tworzy natomiast 5 hierarchów: głowa UKGK abp Światosław Szewczuk oraz 1 biskup z mianowania i 3 wyboru. Jednym z nich jest metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz. W tym roku synod obradował w diecezji filadelfijskiej, gdzie od 2019 r. urząd metropolity sprawuje abp Borys Gudziak.

Delegaci uczestniczyli w soborze diecezjalnym, który stanowił przygotowanie do soboru patriarchalnego, zwoływanego co 5 lat. Odbędzie się on jesienią, a poprzedzają go sobory diecezjalne. – Była to okazja do tego, żeby popatrzeć na ten Kościół z boku – mówi abp Popowicz.

– Wbrew różnym opiniom, Kościół w Stanach Zjednoczonych ma się dobrze. Jest tam bardzo duże zaangażowanie wiernych w życie Kościoła, bardzo dobrze są rozwinięte różne struktury parafialne, bractwa, rady parafialne pracują świetnie – ocenia metropolita przemysko-warszawski.

– Wolontariat jest bardzo rozwinięty. Przy każdej parafii są wolontariusze, którzy pracują na jej rzecz. Świeccy w większym stopniu partycypują w życiu parafii i Kościoła. Jest to budujące. W Polsce i na Ukrainie możemy od nich czerpać – dodaje duchowny.

Według jego spostrzeżeń, zaangażowanie świeckich jest cechą charakterystyczną dla wszystkich wyznań w Ameryce Północnej. Abp Popowicz przyznaje natomiast, że amerykański Kościół boryka się z brakiem powołań kapłańskich.

Podczas spotkania z władzami Katolickiego Uniwersytetu Ameryki greckokatoliccy biskupi podjęli temat współpracy z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie. Mieli też możliwość zobaczenia bogatych zbiorów wywodzących się z różnych tradycji Kościołów wschodnich.

W amerykańskim Departamencie Stanu delegaci rozmawiali o trwającej wojnie na wschodzie Ukrainy. Za szczególnie cenne abp Popowicz uważa spotkanie z ambasadorem USA ds. międzynarodowej wolności religijnej w Departamencie Stanu Samuelem Brownbackiem i jego współpracownikami rozmawiali nt. stosunków państwowo-kościelnych i wolności religijnej w świecie współczesnym w kontekście bieżącej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie.

pab / KAI

Dodaj komentarz

Close Menu