Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

POSŁANNIA W SPRAWI OPYTUWANNIA SZCZODO ZMINY CERKOWNOHO KAŁENDARA (29.04.2004 R.)

Вроцлав, дня 29.04.2004 р.
Число:04/161

Всечеснішим отцям

Дорогим братам і сестрам –
Вірним Вроцлавсько-Гданської Єпархії

Христос Воскрес!
Дорогі в Христі брати і сестри,

Згідно зі скоріше зробленою обіцянкою, пропоную Вашій увазі короткий звіт – результати опитування вірних нашої Єпархії, у справі ставлення до питання евентуальної зміни церковного календаря. Під час душпастирських відвідин наших родин зі свяченою водою кожен з Вас мав можливість зазначити свою думку в представлених анкетах. Як я вже наголошував у своєму посланні за 18 січня 2004 р., анкети не належало трактувати, як формальне голосування у справі реформи календаря, але ми ставили собі за мету взнати загальну думку наших єпархіян відносно цього, актуального на даний час, питання. Отримані дані опрацьовувалися, що допомогло нам дати загальну характеристику вивченого стану.

Дослідженням було охоплено всі 57 парафій нашої Єпархії. У анкетному опитуванні взяло участь 7511 осіб. Розглянувши вікові категорії опитуваних і враховуючи малий процент відсутності позначок у анкетах, побачимо, що зі всіх опитуваних 2241 особа (29,8%) віком від 15 до 40 р. життя (без дітей до 15-го року життя), 2760 осіб (36,7%) віком від 40 до 65 року, 2502 особи (33,3%) – віком від 65 року і дальше. За освітою наші вірні: 3440 осіб (45,8%) зі середньою, 2676 осіб (35,6%) з початковою освітою та 1379 осіб (18,4%) мають вищу освіту. За місцем проживання: 4182 особи (55,7%) з міста та 3312 осіб (44,1%) зі села.
В головній рубриці, відносно ставлення до церковного календаря, відповіді розподілилися наступним чином: 4039 осіб (53,8%) є за зміною, тобто за перехід на новий стиль, 2970 осіб (39,5%) – проти зміни календаря, 416 осіб (5,5%) серед опитуваних вважають, що їм все одно та 86 осіб (1,1%) – залишаються невизначеними і не мають своєї опреділеної думки на цю тему. Парафії, що в переважній більшості виступили за зміною це Олава (77,5%), Любін (54,9%), Зелена Гора (82,3%), Щецін (99,2%), Іньско (96,9%), Слупськ (57,3%). Парафії, що виразно в більшості виступили проти зміни: Колобжег (56,7%), Сьвідвін (60,4%), Битів (73,8%), Барково (53,7%). Решта вибір вірних з наших парафій коливається в межах 50-53 % за зміною, інші проти. До цього листа додається таблиця зведених голосів з поодиноких парафій, з проханням до Отців парохів вивісити їх для загального ознайомлення нашим вірним на дошці парафіальних оголошень.
З числа 4039 парафіян, котрі хочуть зміни календаря 2444 особи є з міста, більшість віком від 40-65 та середньої освіти. З вірних, котрі виступили проти зміни, кількістю 2970 осіб, більшість, що стало несподіванкою, це також особи з міста, в більшості віком від 65 і далі та з середньою освітою. Вірні з вищою освітою, кількістю 1379 осіб серед загального числа опитуваних, 865 – за зміною, 459 – проти зміни.

Молоде покоління нашої Церкви, тобто вірні віком від 15 до 40 років, в переважній більшості, кількістю 1365 осіб, бажають перейти на новий стиль, 787 осіб – проти змін. Думаю, що цей факт дає нагоду передбачити на майбутнє кроки наших парафіян за 15 чи 20 років.

В анкетних результатах траплялися поодинокі голоси вірних, котрі пропонували за новим стилем святкувати лише Великдень, а Різдво – за старим стилем, а також інші, досить своєрідні, пропозиції.

Щоб бути, направду, об`єктивними, ці дані вимагають подальшого опрацювання. Однак, на підставі того, що наведено вище, вже бачимо і знаємо, яка є думка вірних Вроцлавсько-Гданської Єпархії. Однак, хоча 53,7% наших парафіян, а з тими, яким все одно, майже 60%, є за зміною календаря, або не мають нічого проти зміни, а аж 39,5% наших вірних є проти всяких змін, беручи до уваги негативні досвіди нашої Церкви на Заході, годі нам сьогодні думати про радикальні зміни. Могли б вони принести непотрібні нам непорозуміння та розподіли.

Одночасно ми повинні продовжувати дискусію на тему церковного календаря і нашої дійсності, що виявилась на підставі аналізів результатів опитування. Питань залишається багато. Самі висліди опитування кидають багато світла на наш теперішній стан у Польщі. Опитуваних у Вроцлавсько-Гданській Єпархії було 7511 осіб, тобто тих, котрих відвідали наші священики зі свяченою водою. Враховуючи дітей початкових і середніх шкіл, які не брали участі в анкетуванні, а яких маємо приблизно 1176 осіб, виходить, що у Єпархії маємо 8687 осіб, які признаються до свого походження. Чи це дійсно всі наші вірні? Чи і як рахувати інших? Чи юліанський календар (старий стиль) нас зберіг, чи може навпаки, спричинився до нашої посиленої асиміляції, головно в останніх роках? Від 1947 р. цілком помінявся наш суспільний статус. Більшість наших вірних (55,7%) живе у містах, 18,4% наших вірних має вищу освіту, 45,8% є зі середньою освітою. Чи факт переселення з сіл до міст та здобування вищої освіти і престижних постів не спричинюється до відчуження від свого коріння? Як буде виглядати наше майбутнє у Польщі за десять років, коли сьогодні у нас 28,8% вірних, то люди після 65 року життя, майже одна третина у віці 40-65 р., 13,5% – це діти до 15 року життя та одна четверта у віці від 15 до 40 року життя?

Чи можна ще щось зробити, щоб бодай частинно віднайти тих наших людей, які сьогодні, практично, знаходяться поза нашими церковними і громадськими структурами? Чи можна і яким способом, приблизити до Церкви наших людей з України, яких сьогодні у Польщі напевно не менше, як українців які живуть тут ціле своє життя? Заохочую до дискусії та призадуми над цими питаннями.

Одночасно, у справі церковного календаря, також потрібно застановитися:

1. чи відкласти питання зміни календаря до архіву, якщо біля 60% наших вірних є за зміною, або не мають нічого проти зміни?
2. чи розглядати можливість святкувати за новим стилем Різдво Христове і тзв. нерухомі свята, а Великдень і рухомі свята залишити за старим календарем?
3. чи дати можливість поодиноким парафіям, як це робить православна Церква у Польщі, вибирати собі календар за яким вірні хочуть святкувати?
чи евентуальна зміна церковного календаря зменшить число людей у церкві, якщо досвід цього року показав, що в наших церквах було звичайно більше людей як у роках, коли Великодні Свята були окремо?

Маю надію, що наведені лише деякі висновки з проведеного опитування наших вірних у справі ставлення до евентуальної зміни церковного календаря не будуть причиною розбиття, а поштовхом до глибокої призадуми над нашою реальною дійсністю у Польщі сьогодні і на майбутнє.

Благословення Господнє на Вас

+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ
Владика Вроцлавсько-Гданський

Поручаю всім священикам Вроцлавсько-Гданської Єпархії відчитати цього листа вірним у всіх наших церквах в неділю 16 червня 2004 р.

Close Menu