Захист дітей

Делегат

I. Делегат Вроцлавсько-Ґданського Єпископа з питань сексуальних злочинів супроти
неповнолітних, душпастир для духовної допомоги жертвам, їх родинам та локальним
спільнотам, поранених злочином.

о. Павло Добряньский
ul. Łaciarska 34/5
50-146 Wrocław
моб. тел.: 889 881 182

Документи польською:

1. NORMY I ZASADY OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY W DIECEZJI WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEJ KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO.

2. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

3. PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Close Menu