Court

Court of First Instance for Greek Catholics of the Wrocław-Gdańsk Eparchy:

Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
tel. +48 89 527 54 56
fax. +48 89 527 22 80
e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

Court of Second Instance for Greek Catholics of the Wrocław-Gdańsk Eparchy:

Gdański Trybunał Metropolitalny
ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia
tel. +48 58 661 57 37
e-mail: trybunal@diecezia.gda.pl

Close Menu