Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Głęboki pokłon przed Bogiem i bliźnim

Głęboki pokłon przed Bogiem i bliźnim

Kościoły wschodnie w Czysty Poniedziałek, który w tym roku przypada 2 marca, rozpoczynają wielkopostną pokutę. – To czas głębokiej pracy duchowej nad sobą i kształtowania cnót takich jak pokora, umiarkowanie – mówi ks. mitrat Józef Ulicki z parafii greckokatolickiej w Gdańsku.

Czas wewnętrznej pracy i przemiany dla wiernych obrządku greckokatolickiego potrwa 7 tygodni. Jest dłuższy niż w Kościołach zachodnich. I kładzie nacisk na inne akcenty życia religijnego. – Z jednej strony łączy nas to, że Wielki Post jest czasem przygotowania do Paschy, rozważaniem przede wszystkim męki Pańskiej. Z drugiej zaś w Kościele obrządku greckiego mocny akcent jest położony na ascezę, pracę duchową, opanowanie i umiarkowanie – mówi ks. mitrat.

Źródło:

https://gdansk.gosc.pl/doc/6177490.Gleboki-poklon-przed-Bogiem-i-bliznim

Dodaj komentarz

Close Menu