CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Klerycy

Seminarium Duchowne w Lublinie

ul. Kard. Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel./fax. +48 81 532 24 68
www: www.seminarija.pl

Ks. mgr. lic. Bogdan Pańczak – Wicerektor kleryków obrządku greckokatolickiego

Klerycy Eparchii Wrocławsko - Gdańskiej Studenci Wydziału Teologii KUL Jana Pawła II w roku akademickim 2018/2019

1. Andrzej Andruszków – II rok – (Parafia Słupsk) 2. Oleh Dresler – III rok – (Parafia Gdańsk) 3.  4. 5.
Close Menu